Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Endüstride kullanılan diğer birçok aracın aksine, Toplam Ekipman Etkinliği OEE hesaplamaları için çok fazla veri toplama ve analiz etme ihtiyacı bulunmamaktadır. OEE hesaplaması için gerekli olan veriler zaten birçok işletme tarafından tutulmaktadır. OEE ile bu verilerin işletmenin genel performansını takip eden bir KPI’a dönüşmesi mümkün olmaktadır. OEE üretim haricinde başka…